Dawit Ashenafi AYALEW

Doctoral thesis

Investigating crop management factor (C) and potential soil erosion in large agricultural landscape: spatiotemporal analysis through remote sensing and land use data

Potencial impact of climate change and agricultural land use management on soil erosion rates
Abstract:
Eroze půdy patří mezi hlavní globální problémy degradace půdy a může vést ke ztrátě produktivity půd a ke snížení poskytovaných ekosystémových služeb. V krajině se tento problém zhoršuje antropogenními zásahy při využívání půdy a změnami vegetačního krytu. Prostorové monitorování stavu půdy a odhad zranitelnosti půdy erozí, zejména v rozsáhlých zemědělských krajinách je i prezekvizitou k pochopení …more
Abstract:
Soil erosion is a major global land degradation challenge that can result in the loss of soil productivity of agricultural land. It is often aggravated by anthropogenic interferences in land use management and vegetation cover changes. Spatiotemporally monitoring the land cover status and estimating the vulnerability of arable lands to potential soil erosion, especially for large agricultural landscapes …more
Abstract:
m a jejich fázi růstu. Různé typy svahů rovněž ovlivnily hodnoty Cndvi. Bylo zjištěno, že konvexní svahy studované oblasti mají vyšší hodnoty Cndvi ve srovnání s konkávními nebo s plochou topografií. Změny fenologických fází plodin rovněž ovlivnily hodnotu Cndvi. Kromě toho i střídání různých plodin vykazovalo variabilitu Cndvi a míru eroze půdy ve studované oblasti.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2021

Thesis defence

 • Date of defence: 24. 2. 2021
 • Supervisor: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

AYALEW, Dawit Ashenafi. Investigating crop management factor (C) and potential soil erosion in large agricultural landscape: spatiotemporal analysis through remote sensing and land use data. Olomouc, 2021. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9ohoxj 9ohoxj/2
26/2/2021
Folders
Files
Marklová, E.
27/2/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.