Kristýna Knorová

Bakalářská práce

Interrelationships between Behavioural Economics and Consumers’ Decision-making with emphasis on Pricing Strategies

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivňování rozhodování spotřebitele založené na behaviorální ekonomii a behaviorální cenové strategii. Cílem práce je přezkoumat příslušnou literaturu týkající se tématu, prověřit vztah mezi behaviorálním oceňováním a rozhodováním spotřebitele a analyzovat cenovou strategii konkrétní společnosti, v tomto případě Apple, Inc.
Abstract:
The thesis deals with the issue of consumers’ decision-making based especially on behavioural economics and behavioural pricing strategies. The thesis aims to review relevant literature regarding the topic, examine correlations between behavioural pricing and consumer decision-making and analyse pricing strategy of a particular company, in this case, Apple, Inc., with emphasis on behavioural pricing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/9oi8f5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty