Hana REVENDOVÁ

Bakalářská práce

Orientační diagnostika motoriky mluvidel u dětí mateřské škole jako předpoklad plánování

Orientation diagnostics of speech organs motorics at children in kindergarten as a presumption of planning
Anotace:
Popisuje stádia vývoje řeči a jazykové roviny v ontogenezi řeči. Součástí této práce je logopedická prevence a s ní spojená orientační logopedická vyšetření. - zjistit úroveň motoriky mluvidel u dětí v běžné mateřské škole - zjistit úroveň motoriky mluvidel u dětí v logopedické mateřské škole
Abstract:
This thesis describes stages of speech evolution and language levels in speech ontogeny. The part one of this bachelor paper is speech prevention and speech orientation examination. - determine the level of speech organs motorics of children in a common kindergarten - determine the level of speech organs motorics of children in a speech terapy kindergarten
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REVENDOVÁ, Hana. Orientační diagnostika motoriky mluvidel u dětí mateřské škole jako předpoklad plánování. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.