Hana REVENDOVÁ

Bachelor's thesis

Orientační diagnostika motoriky mluvidel u dětí mateřské škole jako předpoklad plánování

Orientation diagnostics of speech organs motorics at children in kindergarten as a presumption of planning
Abstract:
Popisuje stádia vývoje řeči a jazykové roviny v ontogenezi řeči. Součástí této práce je logopedická prevence a s ní spojená orientační logopedická vyšetření. - zjistit úroveň motoriky mluvidel u dětí v běžné mateřské škole - zjistit úroveň motoriky mluvidel u dětí v logopedické mateřské škole
Abstract:
This thesis describes stages of speech evolution and language levels in speech ontogeny. The part one of this bachelor paper is speech prevention and speech orientation examination. - determine the level of speech organs motorics of children in a common kindergarten - determine the level of speech organs motorics of children in a speech terapy kindergarten
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

REVENDOVÁ, Hana. Orientační diagnostika motoriky mluvidel u dětí mateřské škole jako předpoklad plánování. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Special Pedagogy / Special Pedagogy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.