Bc. Jana Smejkalová

Diplomová práce

Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě

Speech therapy to patients after cerebrovascular events
Anotace:
Má diplomová práce Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě se zabývá celkovou rehabilitační péčí u osob po cévní mozkové příhodě. Je zaměřena především na logopedickou intervenci a ergoterapii u těchto osob v jednom zařízení.
Abstract:
My thesis skills of persons after stroke is concerned with the overall rehabilitative carefor people after stroke. It is focused on intervention and ergotherapy for these people in one device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy