Bc. Stanislav ROUS

Master's thesis

Eliminace odběrových špiček při nabíjení elektromobilů

Elimination of power peaks while charging electromobiles
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením navýšení počtu stávajících nabíjecích stanic pro elektromobily firemní budovy. V závislosti na stávajícím tarifu a fyzické rezervě přívodu budou navrženy možnosti řešení pro utlumení špiček způsobených současným nabíjením vozidel. Posuzovány budou stávající možnosti s automatickou regulací přímo v nabíjecích stanicích s návrhem bateriového pole, které by …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the suggestions and possible solutions to the increasing number of docking stations for electric cars inside corporate buildings and facilities. Depending on the current pricing and power supply several possible solutions will be given to decrease the power peaks caused by the current situation caused by electric car recharge process. Assessment of the current possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROUS, Stanislav. Eliminace odběrových špiček při nabíjení elektromobilů. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Energetics / Energetics - Heat Industry

Theses on a related topic