Lukáš Vybíral

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol

Marketing Communications Project of Simply Fresh Baguettes Focused on Students of High Schools and Universities
Anotace:
Cílem této závěrečné práce je vytvořit projekt pro zlepšení marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol. V teoretické části práce jsou popsány poznatky týkající se marketingové komunikace, situačních analýz, marketingového výzkumu a tvorby projektů. Praktická část se zabývá aplikací teoretických poznatků při analýzách a tvorbě projektu. Na základě …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a project for the improvement of marketing communications of Simply Fresh baguettes focused on students of secondary schools and universities. The theoretical part describes the knowledge related to marketing communications, situational analysis, marketing research and project creation. The analytical part deals with the application of theoretical knowledge in analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Čada

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vybíral, Lukáš. Projekt marketingové komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti středních a vysokých škol. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe