Adam HANUŠ

Bakalářská práce

Jak informují sdělovací prostředky o problematice kastrací. (české ve srovnání s anglickými)

How the media informs about castration issues. (Czech versus English)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na manipulaci médii, podávání dezinformací a polopravd. Jako příklad a důkaz je použito srovnání v informování o kastracích sexuálních deviantů českými a anglickými médii. V dnešní době média stále více ovlivňují naše názory, postoje a chování. Proto má své místo ve vzdělávání i mediální výchova, která učí, jak s médii pracovat a zároveň o získaných informacích kriticky …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on media manipulation, disinformation, and half-truths. As an example is comparison of informing about castration of sex offenders, by Czech and English media. Nowadays, the media increasingly influence our opinions, attitudes and behavior. Therefore, the media education has a place in education, because it teaches how to work with the media and critically think about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠ, Adam. Jak informují sdělovací prostředky o problematice kastrací. (české ve srovnání s anglickými). Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma