Bc. Helena Plzáková

Master's thesis

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonání krize v bankovní unii

The crisis of the common European currency the causes of the crisis and solution in banking union
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje evropské společné měny. Zejména pak její současnou krizí a vlivu na předem vybrané členy bankovní unie, pro které odvozuje teoretická východiska. Teoreticko-metodologická část se zabývá evropskou společnou měnou z hlediska vymezení a určení základních pojmů a pravidel spojených s vývojem evropské společné měny a jejím vlivem na evropské banky. Praktická …more
Abstract:
The dissertation work is focused on the development of the European common currency. Particularly the current crisis and effect on the before selected members of the banking union, for which is derived theoretical bases. The theoretical-methodological part deals with the European common currency in term of and determining the basic terms and regulations related to with the development of the European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní