Jan ŠNOBL

Bakalářská práce

Mohylová pohřebiště východního okraje lánské pahorkatiny a západního okraje kladenské tabule

The mounds burial-places eastern edge of the Lanska downs and the western edge of the Kladno plain
Anotace:
Práce se zabývá mohylovými pohřebišti na východním okraji lánské pahorkatiny a západním okrajem kladenské tabule. Jednotlivé lokality byly zkoumány nedestruktivními metodami. Součástí práce je geodetická dokumentace mohylového pohřebiště ve Velké Dobré a Lhoty.
Abstract:
The work is focused on burial ground in Velká Dobrá, Lány, Lhota and potential locality Jeneč. One of the main aims in this thesis recorded contemporary conditions and enviroments of burial grounds.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 39326

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan John, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNOBL, Jan. Mohylová pohřebiště východního okraje lánské pahorkatiny a západního okraje kladenské tabule. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie