Blanka Mrázková

Master's thesis

Interní komunikace ve firmě na příkladu společnosti Microsoft

Internal Communication on Example of Microsoft
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na jednu z moderních metod personální práce, interní komunikaci. Zkoumá jak vazby interní komunikace na firemní kulturu, tak její využití pro zefektivnění podnikatelské činnosti a poukazuje na současný stav interní komunikace v českých firmách. Součástí práce je podrobný rozbor jednotlivých nástrojů vnitrofiremní komunikace z hlediska formálních i neformálních informačních …more
Abstract:
The master's thesis deals with one of modern methods of human resources management, the internal communication. It examines relations between corporate culture and internal communication as well as application of internal communication into business strategy in order to raise efectivness of businesses. The thesis also points out present level of internal communication in Czech companies. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2012
  • Supervisor: Zuzana Dvořáková
  • Reader: Jiří Kleibl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33869