Blanka Mrázková

Master's thesis

Interní komunikace ve firmě na příkladu společnosti Microsoft

Internal Communication on Example of Microsoft
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na jednu z moderních metod personální práce, interní komunikaci. Zkoumá jak vazby interní komunikace na firemní kulturu, tak její využití pro zefektivnění podnikatelské činnosti a poukazuje na současný stav interní komunikace v českých firmách. Součástí práce je podrobný rozbor jednotlivých nástrojů vnitrofiremní komunikace z hlediska formálních i neformálních informačních …viac
Abstract:
The master's thesis deals with one of modern methods of human resources management, the internal communication. It examines relations between corporate culture and internal communication as well as application of internal communication into business strategy in order to raise efectivness of businesses. The thesis also points out present level of internal communication in Czech companies. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedúci: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Jiří Kleibl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33869