Miroslava SHÍBALOVÁ

Bakalářská práce

Představy starověkých Egypťanů o posmrtném životě

Images of ancient Egyptian afterlife
Anotace:
Ve své práci se věnuji představám starověkých Egypťanů o posmrtném životě. Zachycuji proměny těchto představ a jejich odraz ve hmotné kultuře. Snažím se vysvětlit, jak si Egypťané smrt představovali a jak se na ní připravovali. Věnuji se výzdobě a výstavbě hrobek, významu maleb, které jsou spjaty s pohřebními rituály a představami. Snažím se alespoň o stručné představení staroegyptské Knihy mrtvých …více
Abstract:
My work is dedicated to ancient Egyptians' ideas and projections on the death and afterlife. Transitions of such projections and their reflection in objects of arts has been described. It was my objective to explain how the Egyptians imagined death and how they prepared for it. An attention is paid to burial chambers' decorations, meaning of paintings connected with burial rituals and afterlife imaginations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHÍBALOVÁ, Miroslava. Představy starověkých Egypťanů o posmrtném životě. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie + Historie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce