Bc. Kateřina Hamouzová

Diplomová práce

Význam ÚAP pro územně plánovací praxi (na vybraném území)

The importance of the ÚAP for spatial planning practice (on the selected area)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití územně analytických podkladů při tvorbě návrhu územního plánu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a z oblasti územního plánování a zákonné postupy pořízení územního plánu, které jsou podkladem pro praktickou část. Praktická část se zaměřuje na počáteční fázi postupu pořízení návrhu územního plánu. V práci je kladen důraz na doplňující průzkumy a …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the use of territorial analytical materials in the development of the master plan. In the theoretical part there are defined basic concepts and from the area of master planning and the legal procedures for the acquisition of the master plan, which are the basis for the practical part. The practical part focuses on the initial stage of the process of drawing up the master …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů