Bc. Jan Mareš

Diplomová práce

Stimulace a motivace zaměstnanců ve firmě GHC Invest, s.r.o.

Stimulation and motivation of employees in the company GHC Invest, Ltd.
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě teoretického zpracování problematiky stimulace a motivace zaměstnanců zrealizovat analýzu stavu tohoto problému ve společnosti GHC Invest, s. r. o. a navrhnout stimulační a motivační model na zvýšení efektivity a výkonu práce. Za účelem takto navrženého cíle se diplomová práce skládá ze šesti kapitol, kde první dvě kapitoly jsou teoretické, další tři představují …více
Abstract:
The goal of thesis is based on the theoretical treatment issues of stimulation and motivation of employees, making the analysis of situation this problem in the company GHC Invest, Ltd. and proposing stimulation and motivation model for increasing efficiency and performance of work. In order to this proposing goal the thesis consists of six chapters,that first two are theoretic, next three chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Eršil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting