Bc. Helena MACKOVÁ

Diplomová práce

Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi

Factors that affect the use of Nursing Diagnoses in practice
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují používání ošetřovatelských diagnóz v praxi, jaké jsou názory všeobecných sester na jejich používání a které motivační prvky by vedly k jejich kvalitnějšímu využití v praxi. Metodika: Výzkumný vzorek pro kvalitativní šetření tvořilo 8 všeobecných registrovaných sester. Na základě polostrukturovaného rozhovoru byly fenomenologickou analýzou …více
Abstract:
Objective: The aim of this study was to determine which factors most affect the use of nursing diagnoses in practice, what are the views of nurses in their use and incentives that would lead to a better quality of their use in practice. Methods: The sample for the qualitative survey consisted of 8 registered general nurses. The individual factors based on the phenomenological analysis from the structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKOVÁ, Helena. Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech