Mgr. et Mgr. Alexandra Tamášová

Bakalářská práce

Corpus de chansons de rap et les anglicismes: typologie des adoptions

Corpus of the rap songs and the anglicisms : typology of adoptions
Abstract:
This diploma thesis treats anglicisms in French slang, concretely, in French rap songs. 32 songs from the RapCor rap songs corpus were the matters starting point in which 30 substandard lexical elements taken - over from English have been excerpted. In theoretical section the author pursues the loans generally and pays more attention to the anglicisms issue. In separate chapter the author pursues the …více
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o anglicismech ve francouzském slangu, konkrétně, ve francouzských rapových písních. Materiálovým východiskem bylo 32 písní z korpusu rapových písní RapCor, ve kterých bylo excerpováno 30 substandardních lexikálních jednotek převzatých z angličtiny. V teoretické části se autorka věnuje výpůjčkám obecně a blíže se zabývá problematikou anglicismů. V samostatné kapitole …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta