Ondřej BARCUCH

Bakalářská práce

Kritika překladu vybraných jevů v televizní show "Charmed"

TV show "Charmed": A Critical Review of Specific Features in Translation
Abstract:
The thesis deals with problematic phenomena which developed during the translation of the TV show ?Charmed?. The thesis focuses on the translation of the mythology of the show which is generally not widely discussed topic. The author also deals with the translation of humor, idioms or cultural references and explains how the bad translation may complicate the understanding. All the chapters are supplemented …více
Abstract:
Tato práce se zabývá problematickými jevy, které se vyskytly během překladu televizního seriálu Charmed. V práci je probrán překlad mytologie, kterému běžně není věnována dostatečná pozornost. Dále se autor zabývá překladem humoru, idiomů či kulturním referencím v seriálu. Všechny kapitoly jsou doplněny příklady chybného překladu spolu s jejich opravami. Práce podává ucelený obraz na televizní show …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2011
Identifikátor: 23258

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARCUCH, Ondřej. Kritika překladu vybraných jevů v televizní show "Charmed". Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.