Bc. Jarmila Lényiová

Master's thesis

Obec Býkovice mezi lety 1650 a 1750

Village of Bykovice between 1650 and 1750
Abstract:
Tato diplomová práce přináší poznatky o životě obyvatel vesnice Býkovice na Blanensku v ráném novověku, které byly získány především podrobným studiem dochovaných purkrechtních register obce z let 1659 – 1755. Podává informace o historii a správě obce a panství Černá Hora, popisuje podobu obce, povinnosti poddaných vůči vrchnosti a každodenní hospodářské a sociální problémy. Součásní práce je tabulková …more
Abstract:
This thesis compiles information about the life of people in the village of Býkovice in the area of Blanensko in the early modern period. The information has been collected mostly through the study of surviving land registries from between years 1659 and 1755. It provides information about the village, the estate of Černá Hora, and their management; it describes what the village looked like; it enumerates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Reader: Mgr. Ivana Musilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta