Theses 

Obec Býkovice mezi lety 1650 a 1750 – Bc. Jarmila Lényiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jarmila Lényiová

Diplomová práce

Obec Býkovice mezi lety 1650 a 1750

Village of Bykovice between 1650 and 1750

Anotace: Tato diplomová práce přináší poznatky o životě obyvatel vesnice Býkovice na Blanensku v ráném novověku, které byly získány především podrobným studiem dochovaných purkrechtních register obce z let 1659 – 1755. Podává informace o historii a správě obce a panství Černá Hora, popisuje podobu obce, povinnosti poddaných vůči vrchnosti a každodenní hospodářské a sociální problémy. Součásní práce je tabulková edice jednotlivých usedlostí. V neposlední řadě je věnována důkladná pozornost purkrechtním registrům jakožto historickému prameni, jeho účelu a podobě.

Abstract: This thesis compiles information about the life of people in the village of Býkovice in the area of Blanensko in the early modern period. The information has been collected mostly through the study of surviving land registries from between years 1659 and 1755. It provides information about the village, the estate of Černá Hora, and their management; it describes what the village looked like; it enumerates the obligations the vassals had to their lords; and it names everyday economic and social problems. Additionally, a tabular listing of individual homestead is appended to this work. And last but not least, the thesis analyzes the land registries: its form, its purpose and its role as a historical source.

Klíčová slova: Býkovice, Panství Černá Hora, purkrechtní registra, pozemková kniha, grunt, estate of Černá Hora, land registry, homestead

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivana Musilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz