Mgr. Tomáš Mrhálek

Diplomová práce

Analýza pracovní spokojenosti u osob vykonávajících činnost v sociálních službách

An analysis of job satisfaction in social work
Anotace:
Má práce s názvem Analýza pracovní spokojenosti u osob vykonávajících činnost v sociálních službách se zabývá vztahem pracovní spokojenosti a pracovní zátěže u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V teoretické části práce analyzuji současný stav dostupných poznatků o tématech: práce v životě člověka, pracovní spokojenost, pracovní zátěž a sociální práce. Cílem mé diplomové práce …více
Anotace:
informace mohou být podnětné pro řízení organizací poskytujících sociální služby, jelikož shrnují body, kde jsou pracovníci nespokojeni a poukazují na potenciály zlepšení.
Abstract:
My thesis deals with the relationship of job satisfaction and workload for social service workers. In the theoretical part of the thesis, I analyzes the current state of available knowledge on topics: work in a person's life, job satisfaction, workload and social work. The aim of this thesis is to analyze the job satisfaction of social workers in the South Bohemia region. I focus on exploration of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta