Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.

Disertační práce

Ochranné spolky, jejich vznik, struktura a vývoj do 20. let 20. století na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské

The Protective Associations, Their Origin and Development until the 1920s as Exemplified by the National Union for Southwest Moravia and the National Union of Pošumaví
Anotace:
Ochranné spolky reprezentují jeden z nejvýznamnějších projevů nacionalismu druhé poloviny devatenáctého století v českých zemích. Národní jednota pošumavská a Národní jednota pro jihozápadní Moravu působily na jazykové hranici v jižních a západních Čechách a na jihozápadní Moravě. Místní odbory těchto organizací podporovaly koncept národního konfliktu v těchto regionech. Jejich aktivity by měly být …více
Abstract:
Protective Associations represented one of the most significant manifestations of nationalism in the second half of the 19th century. The National Union of Pošumaví and The National Union of the Southwest Moravia took care of the Czech-German Language Frontier in West, South and Southwest Bohemia, and Southwest Moravia. Most of their activities were focused on education and economy. The Local unions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny