Bc. Anastasiia Kotak

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Ethics in Business
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice etiky, která hraje stále důležitější roli v v životě firmy i celé společnosti. V I. části nejdříve v teoretické rovině objasním základní pojmy jako např. etika, morálka, podnikatelská etika. Seznámím s obsahem, principy, metodami a nástroji etického řízení. Představím podstatu a jednotlivé části etického kodexu. V neposlední řadě uvedu přehled výhod, které …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the issue of ethics, which is playing an increasingly important role in the life of the company and society. In the first part of the the theory will explain basic concepts such as ethics, morality, business ethics. Acquainted with the content, principles, methods and tools of ethical management. And introduce the essence of the individual parts of the Code of Ethics. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance