Bc. Martin Dudáš

Bakalářská práce

Transformation of civil-military relations in Turkey since 2007

Transformation of civil-military relations in Turkey since 2007
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá premenou civilno-vojenských vzťahov v Turecku od roku 2007. Využíva teoretické koncepty civilno-vojenských vzťahov Morrisa Janowitza. Analyzuje, ako boli civilno-vojenské vzťahy ovplyvnené reformami tureckej ústavy a zákonov, súdnymi procesmi s vojenskými dôstojníkmi obvinenými z plánov na zvrhnutie vlády, vzťah medzi vládnucou stranou a silnou náboženskou skupinou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the transformation of civil-military relations in Turkey since the year 2007. It uses theoretical concepts of civil-military relations of Morris Janowitz. It analyzes how the civil-military relations were influenced by reforms of Turkish constitution and laws, trials of military officers accused of planning to overthrow the government, the relation between the ruling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kaválek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma