Mgr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Experimentální přístrojové metody v psychologických laboratořích na přelomu 19. a 20. století: klasifikace a komparace (teze disertační práce)

Experimental instruments in psychological laboratories at the turn of 19th and 20th century: classification and comparison
Abstract:
Zakladatelé psychologie prováděli experimenty za použití rozličných technicky pokročilých zařízení. Mnoho psychologických teorií vzniklo právě díky těmto přístrojům. Teoretická část práce se zabývá problémem datace, identifikace a determinace funkce historických přístrojů. Probrána je problematika vzniku raných psychologických laboratoří a finančních nákladů na pořízení rozličných instrumentů. Cílem …more
Abstract:
Early psychologists conducted experiments using various devices that were technically very advanced. Many psychological theories were developed using them. The theoretical part deals with the problem of dating, identification and determination of their function; also the origin of early psychological laboratories and the financial demands acquisition of the instruments were discussed. The aim of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2007

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Psychology / Psychology