Bc. Filip Morcinek

Bachelor's thesis

Finanční gramotnost obyvatel České republiky v důchodovém věku

Financial Literacy of the Retired Citizens in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Finanční gramotnost obyvatel České republiky v důchodovém věku“ je komparace úrovně finanční gramotnosti u této vybrané skupiny obyvatel ve dvou městech, a to v Brně a Třinci. V teoretické části této práce je v první kapitole definován pojem finanční gramotnosti, její jednotlivé složky a vliv věku na finanční gramotnost. V rámci druhé kapitoly je definován termín finanční …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Financial literacy of the retired citizens in Czech Republic“ is to compare the level of financial literacy for this selected group of residents in two cities, Brno and Třinec. The first chapter in the theoretical part of this thesis deals with the term financial literacy, its components and the impact of age on financial literacy. In the second chapter the term …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta