Ing. Kateřina BERANOVÁ

Diplomová práce

Specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka OSPOD - teoretický rozbor a případová studie

Specifics of working with the family of a child threatened by the parents' divorce from the view of a social worker under "OSPOD" (the authority for the social-legal protection of children) - theoretical analysis and case
Anotace:
Tato diplomová práce se teoreticky i v rámci aplikační praxe zabývá problematikou dětské účasti na rozvodových sporech rodičů jako východiska práce sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím případových studií popsat průběh a specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně …více
Abstract:
This thesis deals theoretically as well as in the scope of application practice with the issue of the children participation in the divorce disputes of parents as basic for the work of the social employee of an authority for the social and legal protection of children. The main target of the thesis was to describe, through the case studies, the course and specifics of the work with the family of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
Zveřejnit od: 24. 5. 2010
Identifikátor: 16563

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERANOVÁ, Kateřina. Specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka OSPOD - teoretický rozbor a případová studie . Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9pcbk4 9pcbk4/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.