Ing. Kateřina BERANOVÁ

Master's thesis

Specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka OSPOD - teoretický rozbor a případová studie

Specifics of working with the family of a child threatened by the parents' divorce from the view of a social worker under "OSPOD" (the authority for the social-legal protection of children) - theoretical analysis and case
Abstract:
Tato diplomová práce se teoreticky i v rámci aplikační praxe zabývá problematikou dětské účasti na rozvodových sporech rodičů jako východiska práce sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím případových studií popsat průběh a specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně …more
Abstract:
This thesis deals theoretically as well as in the scope of application practice with the issue of the children participation in the divorce disputes of parents as basic for the work of the social employee of an authority for the social and legal protection of children. The main target of the thesis was to describe, through the case studies, the course and specifics of the work with the family of a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010
Accessible from:: 24. 5. 2010
Identifier: 16563

Thesis defence

 • Date of defence: 18. 6. 2010

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERANOVÁ, Kateřina. Specifika práce s rodinou dítěte ohroženého rozvodem rodičů z pohledu sociálního pracovníka OSPOD - teoretický rozbor a případová studie . Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9pcbk4 9pcbk4/2
20/8/2010
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/8/2010
Bulanova, L.
21/8/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.