Nela Siřínková

Diplomová práce

Hodnocení systému získávání, výběru a přijímání zaměstnanců

The evaluation of the process of recruitment, selection and hiring employees
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do společnosti. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy procesu získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti, zhodnocení současného stavu těchto procesů a vytvoření návrhu a doporučení na zlepšení těchto procesů. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část vychází z rešerše odborné …více
Abstract:
The thesis is focused on the process of recruitment, selection and hiring employees in to the company. The main goal of the thesis is to analyse and evaluate the process of recruitment, selection and hiring employees in selected company and determine conclusions and recommendations which can improve the whole process. The thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Radovan Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53140