Pavlína Kozelská

Bakalářská práce

Zhodnocení zákaznického portfolia vybrané společnosti

Customer´s Portfolio Evaluation in a Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zákazníků společnosti Elektrocentrum trading spol. s r.o., která se pohybuje na trhu s elektroinstalačním materiálem a svítidly. Práce je zaměřena na složení zákaznického portfolia společnosti a zjištění přínosu jednotlivých zákazníků v oblasti tržeb a zisku, při využití Paretovy analýzy a Ishikawa diagramu. Na základě Paretovy analýzy tržeb a následně Paretovy analýzy …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on an analysis of customers in company Elektrocentrum trading spol. s r.o. which has been in the market with electrical installation materials and lighting fixtures. The project deals with the composition of the customer portfolio and the identification of the benefits of individual customers in the field of sales and profit using the Pareto analysis and the Ishikawa diagram …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Naděžda Klabusayová
  • Oponent: Leo Wrana

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava