Bc. Lenka KRUPKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdroje stresu a způsoby jeho zvládání u pečovatelů o seniory

The sources of stress and its ways of coping in home-nurses caring for seniors
Abstract:
Pečovatelé o seniory jsou denně vystaveni stresové zátěži. Setkávají se s problémy stáří, nemocemi, smrtí a dalšími okolnostmi, které mohou výrazně ovlivnit nejen jejich práci, ale i soukromý život. Tato bakalářská práce se zabývá zdroji stresu a jejich zvládáním u pečovatelů o seniory. Teoretická část je zaměřena na oblast pečovatelství a stresu. Věnuji se zde především koncepci pečovatelství, vymezení …more
Abstract:
Home-nurses caring for seniors are daily exposed to stress. They are meeting with aging problems, illnesses, death and other factors which could significantly influence not only their working but also their personal life. The subject of this Bachelor thesis is concerned with the sources of stress and its ways of coping in home-nurses caring for seniors. The aim of the theoretical part is a conception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Accessible from:: 24. 5. 2007
Identifier: 6829

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Barbara Ernest

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRUPKOVÁ, Lenka. Zdroje stresu a způsoby jeho zvládání u pečovatelů o seniory. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy