Bc. Lenka KRUPKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdroje stresu a způsoby jeho zvládání u pečovatelů o seniory

The sources of stress and its ways of coping in home-nurses caring for seniors
Anotácia:
Pečovatelé o seniory jsou denně vystaveni stresové zátěži. Setkávají se s problémy stáří, nemocemi, smrtí a dalšími okolnostmi, které mohou výrazně ovlivnit nejen jejich práci, ale i soukromý život. Tato bakalářská práce se zabývá zdroji stresu a jejich zvládáním u pečovatelů o seniory. Teoretická část je zaměřena na oblast pečovatelství a stresu. Věnuji se zde především koncepci pečovatelství, vymezení …viac
Abstract:
Home-nurses caring for seniors are daily exposed to stress. They are meeting with aging problems, illnesses, death and other factors which could significantly influence not only their working but also their personal life. The subject of this Bachelor thesis is concerned with the sources of stress and its ways of coping in home-nurses caring for seniors. The aim of the theoretical part is a conception …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007
Zverejniť od: 24. 5. 2007
Identifikátor: 6829

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedúci: Mgr. Barbara Ernest

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPKOVÁ, Lenka. Zdroje stresu a způsoby jeho zvládání u pečovatelů o seniory. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy