Bc. Tereza Vávrová

Bakalářská práce

Zhodnocení cykloturistiky na Uherskohradišťsku

Evaluation of cycling in the region of Uherské Hradiště
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou cykloturistiky na Uherskohradišťsku. Teoretická část práce je zaměřena na zhodnocení přírodních faktorů a jejich vlivu na cykloturistiku a na podrobnější popis vybraných tras se zaměřením na jejich cyklistické zázemí, kulturní a přírodní zajímavosti. Praktická část je věnována analýze silných a slabých stránek cyklostezky podél Baťova kanálu a vyhodnocení dotazníkového …více
Abstract:
The bachelor work deals with problems of cycling in region Uherské Hradiště. Theoretical part is focused on the evaluation of natural factors and their inpact to the development of cycling and for the more detailed description of selected routes with focusing on their bicycle facilities, cultural and natural attractions. The practical part is dedicated to analysis of the strengths and weaknesses of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Trtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta