Aleš PUC

Bakalářská práce

Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj.

Marketing strategy and developement sport club: HIPODROM MOST a.s.
Anotace:
Má bakalářská práce pojednává o společnosti HIPODROM MOST a.s., sportovním klubu, kterého hlavní činností je provozování dostihových závodů. Bakalářská práce představuje historii areálu, popisuje současný stav hipodromu, jaké zaujímá místo na trhu mezi ostatními dostihovými závodišti na území České republiky a ostatními poskytovateli volnočasových aktivit ve spádové oblasti Mostecka. Popisuje dosavadní …více
Abstract:
My bachelor thesis is about a company HIPODROM MOST a.s., as a sports club which main activity is to organize horse races. The bachelor thesis presents history of the company; it describes current situation and its market share in racehorse business within the Czech Republic and the other providers of leisure activities at Mostecko region. The bachelor thesis describes current economic situation, its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUC, Aleš. Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická