Bc. Kateřina Růžičková

Diplomová práce

Leadership a management - jejich vliv na výkonnost zaměstnanců

Leadership and management - their impact on employee efficiency
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem leadershipu a managementu na výkonnost zaměstnanců. V teoretické části je popsána a vysvětlena problematika pojmů leadership a management a jejich nástrojů. Nechybí zde ani kapitola o motivaci, neboť jak je známo, motivace má na výkonnost zaměstnanců obrovský vliv. Stěžejní částí diplomové práce je dotazníkové šetření. Dotazníkového šetření se zúčastnili jak zaměstnanci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the influence of leadership and management on the performance of employees. The theoretical part describes and explains the issues of leadership and management and their tools. There is also a chapter on motivation, as it is known that motivation has a huge impact on the performance of the employees. The core part of the diploma thesis is a questionnaire survey. The questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní