Bc. Kateřina Růžičková

Master's thesis

Leadership a management - jejich vliv na výkonnost zaměstnanců

Leadership and management - their impact on employee efficiency
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem leadershipu a managementu na výkonnost zaměstnanců. V teoretické části je popsána a vysvětlena problematika pojmů leadership a management a jejich nástrojů. Nechybí zde ani kapitola o motivaci, neboť jak je známo, motivace má na výkonnost zaměstnanců obrovský vliv. Stěžejní částí diplomové práce je dotazníkové šetření. Dotazníkového šetření se zúčastnili jak zaměstnanci …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the influence of leadership and management on the performance of employees. The theoretical part describes and explains the issues of leadership and management and their tools. There is also a chapter on motivation, as it is known that motivation has a huge impact on the performance of the employees. The core part of the diploma thesis is a questionnaire survey. The questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance