Mgr. Aleš Pavelka

Diplomová práce

Český spolkový život na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století

The Czech associations life on Brno - country in break 19. and 20. century
Anotace:
Práce se věnuje komparativně zaměřenému a obsahově analyzujícímu výzkumu českého společenského života na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století a to na základě reprezentativně vybraných spolků. Pomocí výzkumu všech zásadních aspektů, k nimž patřily stanovy, socioprofesní složení, vnitřní a vnější život spolků, spory a konflikty uvnitř i navenek, jakož i politizace vybraných spolků je zachycen pokud …více
Abstract:
The task is devoted to comparatively aimed and analysing research of Czech social life of Brno country on the basis of representatively selected associations at the turn of 19th and 20th century. Due to the research of all the basic aspects such as statutes, social-professional structure, internal and external social life, disputes and conflicts within and outward the associations, as well as politicization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.