Mgr. Jan Vaněk

Master's thesis

Způsoby zajištění jednotného výkladu práva Evropské unie

Methods Ensuring Uniform Interpretation of European Union Law
Abstract:
Tato práce se zabývá zajištěním jednotného výkladu práva Evropské unie. Nejprve rozebere problém mnohojazyčnosti v Evropské unii, v mezinárodním právu a ve vícejazyčných státech. Následně se věnuje rozboru jednotlivých výkladových metod používaných Soudním dvorem Evropské unie k interpretaci práva. Dále je rozebráno řízení o předběžné jako hlavní prostředek sloužící k zajištění jednotného výkladu. …more
Abstract:
This thesis deals with ensuring a uniform interpretation of European Union law. It first discusses the problem of multilingualism in European Union, in international law and in multilingual states. It deals with the interpretative methods used by the Court of Justice to interpret the law. Furthermore, the preliminary proceedings are discussed as the main means of ensuring a uniform interpretation. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta