Mgr. Jan Vaněk

Diplomová práce

Způsoby zajištění jednotného výkladu práva Evropské unie

Methods Ensuring Uniform Interpretation of European Union Law
Anotace:
Tato práce se zabývá zajištěním jednotného výkladu práva Evropské unie. Nejprve rozebere problém mnohojazyčnosti v Evropské unii, v mezinárodním právu a ve vícejazyčných státech. Následně se věnuje rozboru jednotlivých výkladových metod používaných Soudním dvorem Evropské unie k interpretaci práva. Dále je rozebráno řízení o předběžné jako hlavní prostředek sloužící k zajištění jednotného výkladu. …více
Abstract:
This thesis deals with ensuring a uniform interpretation of European Union law. It first discusses the problem of multilingualism in European Union, in international law and in multilingual states. It deals with the interpretative methods used by the Court of Justice to interpret the law. Furthermore, the preliminary proceedings are discussed as the main means of ensuring a uniform interpretation. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta