Bc. Pavel KAŠPAR

Bakalářská práce

Analýza současného stavu managementu společnosti PRAM Consulting s. r. o.

The analysis of the current system management of PRAM Consulting s. r. o.
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje současný stav systému managementu pražské public relations agentury PRAM Consulting s. r. o., podle doporučení normy systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2000. Teoretická část přibližuje systém managementu jakosti, normy řady ISO 9000, dále se zaměří na normu ČSN EN ISO 9001:2000 a její aplikaci ve službách. Následující analytická část představuje společnost a přechází k …více
Abstract:
This bachelory thesis analyses the current state of the management system in the Prague public relations agency PRAM Consulting s.r.o., according to recommendation of the Quality System Standard ČSN EN ISO 9001:2000. Theoretic part nears the Quality System Management, specification of series ISO 9000, where further targets on the norm ČSN EN ISO 9001 and it is application in services. The next analytic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2007
Zveřejnit od: 6. 12. 2009
Identifikátor: 7386

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: Bc. Patrik Schober

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠPAR, Pavel. Analýza současného stavu managementu společnosti PRAM Consulting s. r. o.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 12. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 12. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.