Bc. Štěpánka STUMPFOVÁ

Diplomová práce

Vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918.

The Education of Women in Pilsen in 1869-1918.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918. Cílem předložené práce bude podat přehled o vývoji vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918. Výklad následuje po nutném úvodu a je rozčleněn do čtyř kapitol. Ve druhé kapitole autorka podá rámcový přehled školství v Čechách od konce 18. století: Marie Terezie, inspirována Pruskem, povolala opata Jana Ignáce Felbigera …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the development of girls' education in Pilsen in the years 1869-1918. The aim of the presented work will be to provide an overview of the development of girls' education in Pilsen in the years 1869-1918. The interpretation follows the necessary introduction and is divided into four chapters. In the second chapter, the author gives a general overview of education in Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUMPFOVÁ, Štěpánka. Vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918.. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/