Bc. Veronika Martinková, DiS.

Bakalářská práce

Hodnocení poradenství v rámci zprostředkování zaměstnání na Úřadech práce ČR mladými lidmi ve vybrané lokalitě

Evaluation of counselling in mediation of employment at the Labour Offices in Czech Republic by young people in a certain locality
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jak hodnotí mladí lidé ve věku od 20 do 30 let poradenství při zprostředkování práce na Úřadech práce ČR?“ Práce je rozdělena do tří částí – teoretická, metodologická a interpretační. V rámci teorie jsou popsány možnosti a bariéry mladých lidí na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Následně je definována politika …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the main question: “How do young people aged between 20 and 30 evaluate the counselling relates to mediation of work at the Labour Offices of the Czech Republic?” The thesis is divided into three parts – theoretical, methodological and interpretative. The theory describes the possibilities and barriers of young people on the labour market through the concept of employability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií