Bc. Jiří Andert

Master's thesis

Controllingový reporting a jeho význam pro podporu manažerského rozhodování v praxi podniku Hunter Douglas Kadaň s.r.o.

Controlling reporting and its importance for business decision making in practice of the company Hunter Douglas Kadaň s.r.o.
Anotácia:
Diplomová práce s názvem controllingový reporting a jeho význam pro podporu manažerského rozhodování v praxi je zaměřena na fungování controllingových a reportingových činností ve vybraném podniku v České republice. Diplomová práce je koncipována do dvou částí. První část se zabývá odbornými pojmy a problematikou controllingu a reportingu. Dále popisuje návaznost těchto procesů a poukazuje na obsahovou …viac
Abstract:
The diploma thesis entitled controlling reporting and its importance in support of business decision making in practice is focused on the operation of controlling and reporting activities in a selected company in the Czech Republic. The thesis consists of two parts. The first part deals with professional concepts and issues of controlling and reporting. It further describes the continuity of these …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2018
  • Vedúci: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní