Theses 

Nový regionalismus a Mexiko: srovnání přístupů USA a EU – Kristína Valúchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristína Valúchová

Bakalářská práce

Nový regionalismus a Mexiko: srovnání přístupů USA a EU

The new regionalism and Mexico: Comparison of U.S. and EU

Anotace: Práce se zabývá novým regionalismem ve Spojených státech mexických. Mexiko bylo vůči předešlým vlnám regionalismu zcela odolné. Díky nového regionalismu se Mexiko začíná otevírat světu a zapojovat se do mezinárodní integrace. Mexiko patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím státům světa. Cílem práce je komparace role Mexika v rámci Severoamerické dohody o volném obchodu, a to konkrétně obchodní vztahy se Spojenými státy americkými, s rolí Mexika v rámci komplexní bilaterální dohody s Evropskou Unií. Posoudím, co Mexiku přináší větší význam a perspektivu do budoucna.

Abstract: The bachelor thesis deals with the new regionalism in the United Mexican States. Mexico was against the previous waves of regionalism fully resistant. Thanks to the new regionalism, Mexico is beginning to open up the world and engage in international integration. Mexico is one of the most dynamically developing countries in the world. The aim of bachelor thesis is a comparison of the role of Mexico in the North American Free Trade Agreement, namely trade relations with the United States, and with the role of Mexico in the context of a comprehensive bilateral agreement with the European Union. Examine what Mexico offers greater importance and future prospects.

Klíčová slova: Dohoda EU, Mexiko, NAFTA

Keywords: United Mexican States, North American Free Trade Agreement, Bilateral agreement EU, Mexico

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Martina Jiránková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22120

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz