Bc. Václav Kozák

Bakalářská práce

Rusko-polská válka z pohledu vybraných československých médií

Russian-Polish War by the look of selected Czechoslowak media
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem vybraných československých deníků na Rusko-polskou válkou, která probíhala od srpna 1919 do března 1921. Hlavním tématem práce je popsat průběh konfliktu na základě vybraných periodik. Práce si dále klade za cíl popsat případné rozdíly v nahlížení jednotlivých médií na tento konflikt.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the view of selected Czechoslovak periodicals on the Russian-Polish War, which took place from August 1919 to March 1921. The main topic of this work is to describe the course of the conflict based on selected periodicals. The thesis also aims to describe possible differences in the view of individual media on this conflict.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie