Ing. Milan Svoboda

Bakalářská práce

Taktika výslechu

Interrogation tactics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá taktikou výslechu, tedy systémem taktických postupů pro řešení úlohy výslechu, za kterou považujeme získání úplné a pravdivé výpovědi o vyšetřované události. V práci jsou rozebrány jak jednotlivé obecné taktické postupy, tak se i podrobně věnuje taktice výslechu obviněného a svědka s přihlédnutím ke specifickým situacím. V závěrečné kapitole jsou zmíněny speciální výslechové …více
Abstract:
This thesis deals with the tactics of interrogation, a system of tactics for solving questioning, by which we mean obtaining a complete and truthful testimony about the events investigated. The thesis discussed how each general tactical procedure, and detail the tactics, questioning the accused and the witness with regard to specific situations. In the final chapter mentions a special interrogation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní