Dalibor Jiříček

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum sociální služby Vnučka do domu

Marketing research on the social service Vnučka do domu
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem sociální služby „Vnučka do domu“. Hlavním cílem je zjistit zájem o danou službu mezi osamocenými seniory 60+ v Praze a navrhnout konkrétní doporučení pro případnou realizaci. Vedlejší cíle jsou ověřit u dané skupiny seniorů motivaci službu zlepšovat, pojmenovat faktory, které podmiňují zájem o službu, potvrdit, že osamělost seniorů je aktuálním …more
Abstract:
This bachelor's dissertation deals with marketing research on the social service „Vnučka do domu“. The main goal is to verify the demand of the service between elderly people aged 60+ living lonely in Prague and offer concrete recommendations for further implementation of the service mentioned. Secondary goals are to verify the motivation to improve the service, confirm that loneliness of elderly people …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Václav Stříteský
  • Reader: Veronika Hladká

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73422