Bc. Anna Němcová

Diplomová práce

Srovnávací výzkum postojů a přístupů pracovníků environmentální výchovy v kontextu přeshraniční spolupráce. Případová studie NP Šumava a NP Bavorský les.

Comparative research about opinions and approaches of employees in environmental education, in the context of international cooperation.The case study: National Park Šumava and Bavarian Forest.
Anotace:
Tato DP pojednává o tom, jaká je kultura a organizace oddělení environmentální výchovy Správ NP Bavorský les a NP a CHKO Šumava jak to ovlivňuje jejich přeshraniční spolupráci. Vše je nahlíženo skrze teorii transkulturality, teorii organizace a kultury pracovních společenství, teorie ideologie problému prostředí a teorie pojetí environmentální výchovy. Výzkum je založen na metodách kvalitativního výzkumu …více
Abstract:
This thesis deals with a question, how the culture and organisation of the environmental education departments in National Park Bavarian Forest and Šumava influence their transboundary cooperation. It is seen by the transcultural theory, theory of organization and culture of the work, theory of the environmental problem ideology and theory of environmental education conception. The research is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klvač
  • Oponent: Mgr. Lumír Mlčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií