Mgr. Ján Ferko

Bakalářská práce

Create a JSF component to work with map servers

Create a JSF component to work with map servers
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou komponentu pre aplikačný rámec JavaServer Faces, ktorý pracuje s mapovými servermi. Práca sa snaží zjednodušiť prácu s mapami v JavaServer Faces. JavaServer Faces je komponentovo orientovaný aplikačný rámec. Je založený na architektúre MVC a je súčastou špecifiácie J2EE 6. Mapové servery poskytujú API pre prístup k ich vlastnostiam v jazyku Javascript …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with implementation of JavaServer Faces component to work with map servers. Thesis aims to simplify usage of maps in JavaServer Faces. JavaServer Faces is component-centric web framework on Java platform. It is based on MVC architecture and it is part of J2EE 6 specification. Map servers provide API to access their functionality in Javascript. This thesis focuses on connecting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma