Theses 

Create a JSF component to work with map servers – Mgr. Ján Ferko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Ján Ferko

Bakalářská práce

Create a JSF component to work with map servers

Create a JSF component to work with map servers

Anotace: Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou komponentu pre aplikačný rámec JavaServer Faces, ktorý pracuje s mapovými servermi. Práca sa snaží zjednodušiť prácu s mapami v JavaServer Faces. JavaServer Faces je komponentovo orientovaný aplikačný rámec. Je založený na architektúre MVC a je súčastou špecifiácie J2EE 6. Mapové servery poskytujú API pre prístup k ich vlastnostiam v jazyku Javascript. Táto práca sa zameriava na prepojenie architektúry JSF a API mapových serverov. Práca je zameraná na implementáciu spoločných vlastností všetkých analyzovaných serverov tak, aby mohol používateľ komponentu ľahko meniť jeden mapový server za druhý.

Abstract: This bachelor thesis deals with implementation of JavaServer Faces component to work with map servers. Thesis aims to simplify usage of maps in JavaServer Faces. JavaServer Faces is component-centric web framework on Java platform. It is based on MVC architecture and it is part of J2EE 6 specification. Map servers provide API to access their functionality in Javascript. This thesis focuses on connecting JSF architecture and map servers API. It aims to implement common features of all analyzed map servers, so it is easy for library client to switch from one map server to other.

Keywords: JavaServer Faces, Maps, Custom Components, Javascript, Java, J2EE 6, Web Applications

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:18, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz